Danh Sách Kênh

FPT Play Box

Danh sách các kênh truyền hình của FPT Play Box được cập nhật. liên tục với 160 kênh truyền hình đặc sắc trong nước và ngoài nước. Trong đó có 20 kênh chuẩn HD độ nét cao.

Gói cơ bản hoàn toàn miễn phí bao gồm các kênh của VTV 1, VTC, HTV, các kênh Địa Phương, các kênh thiết yếu của nhà nước. Gói Giải Trí bao gồm các kênh nước ngoài đặc sắc, VTV 2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6, VTV8, VTV9 của truyền hình Việt Nam.

Bảng giá gói cước của FPT Play Box

Gói Giải Trí

Gói Giải Trí của FPT Play Box bao gồm các

There are ways to pay for essay writing solutions buy paper, if you’re the kind of student who likes to write essays but does not have time to accomplish this. Many colleges and universities now offer online classes that need little of your time, but so as to get exactly what you want, you will need to spend some money. There are many ways of getting paid for essay writing, so find the one which suits you.

kênh VTV 2 – VTV 9, AXN, Warner TV, Fox Sport , Toonami, Cinemaword, Fashion TV, Cartoon Network, CNN, Bloomberg, Australia plus.

Giải Trí

Gói 1 tháng

50.000đ

Giải Trí

Gói 3 tháng

100.000đ

Giải Trí

Gói 6 tháng (Km 1 tháng)

150.000đ

Gói phổ biến

Giải Trí

Gói 15 tháng (Km 3 tháng)

500.000đ

Gói phổ biến

Trên đây là danh sách kênh của FPT Play Box, hi vọng với danh sách kênh này sẽ đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của quý khách. Danh sách kênh sẽ còn cập nhật trong thời gian tới để mang lại những trải nghiệm mới mẻ hơn cho người dùng.

Parts you should split your paper into. There are 3 simple steps that you may wish to check out tobuy a research paper onlineIs vitally essential for all our writers. Just describe what you need and want your paper appears like and we’ll fulfill your requirements effortlessly

Qua bài giới thiệu FPT Play Box mục danh sách kênh này quý khách sẽ hiểu hơn về đầu thu thông minh FPT Play Box.